Ülkemizde gayrimenkulleri konu alan hukuki uyuşmazlıkların çok sık görülmesi gayrimenkul hukuku ya da diğer adıyla taşınmaz hukuku istisnaların çok fazla bulunduğu bu yüzden de mutlaka hukuki bir yardım almadan tarafların çözüm sağlayamadığı hukuk dalıdır.

Gayrimenkuller ile alakalı olarak açılan davalarda dava konuları,

Gayrimenkul hukuku bu davalarda kişilerin birbirleriyle, kişilerin kurumlarla ve kurumların kurumlarla olan gayrimenkul ilişkilerini ele almaktadır. "> Gayrimenkul Hukuk

Gayrimenkul Hukuk